Menu

Welkom op de reüniewebsite van CSG Eekeringe

Beste Reünisten,

De inschrijving via de website voor de reünie van zaterdag a.s. is nu gesloten.

Maar geen probleem, je kunt je zaterdag bij aankomst bij het Eekeringe inschrijven en je toegangskaart kopen.

Het belooft een meer dan gedenkwaardige- en bijzondere  reünie te worden met bijna 900 reünisten !

Om 13.00 uur ontvangen we de oud- en huidige medewerkers.

Om 14.00 uur stellen we de school open voor alle oud-leerlingen.

Rond 18.00 uur is de reünie ten einde.

Naast diverse barpunten voor een lekker drankje, is er de gelegenheid om diverse lekkernijen te bestellen. 

Op deze website vind je alle informatie over de reünie. 

We stellen het enorm op prijs als de reünisten zoveel mogelijk met het OV of de (OV)-fiets naar school komen in verband met de beperkte parkeergelegenheid. Overigens zullen professionele parkeerregelaars een en ander in goede banen leiden.

Met vriendelijke groet en tot zaterdag as,

Harold Groenewoud , directeur

WELKOM!

Beste (oud-) medewerker en oud-leerling,

Nog een week en dan treffen wij elkaar op de ongetwijfeld memorabele reunie !

Wanneer je je nog niet ingeschreven hebt herinneren wij je er volledigheidshalve aan

dat voorinschrijving mogelijk is tot woensdag 2 november a.s. - 20.00 uur tegen een

bedrag van € 12,50. Na sluiting van de voorinschrijving kun je vanzelfsprekend nog een

toegangskaart bij entree zaterdag 5 november a.s. kopen maar dan is een tarief van

€ 15,00 van toepassing.

Tot ziens op zaterdag 5 november 2022 !

 

Hartelijke groet namens de organisatie,

Harold Groenewoud, directeur CSG Eekeringe/SG Eekeringe

Beste oud-leerling en (oud-)medewerker van harte welkom op de website van de reünie:

‘100 jaar voortgezet onderwijs aan de Oostwijkstraat 8 te Steenwijk’

Zoals in de korte geschiedenis onder de desbetreffende menu-tab is te lezen, is op 25 oktober 1922 het schoolgebouw aan de Oostwijkstraat 8 geopend. Dat betekent dat we op 25 oktober 2022  het honderdjarig bestaan van de school op deze plaats vieren. In verband met de herfstvakantie van de verschillende regio’s hebben we zaterdag 5 november 2022 geprikt als datum voor een grote reünie van alle schooljaren; alle schooljaren betreffende de christelijke ULO, de christelijke MAVO en CSG Eekeringe.

Vanaf 13.00 uur zijn de (oud-)medewerkers welkom en vanaf 14.00 uur de oud-leerlingen. Om 18.00 uur stoppen we en dan is er natuurlijk gelegenheid om op eigen initiatief met oud-klasgenoten in Steenwijk wat te gaan eten en/of drinken.

De reünie zal vooral in het teken staan van de ontmoeting van oud-klasgenoten onderling, oud-leerlingen met oud-medewerkers en oud-collega’s onderling. Via de aanmeldbutton kunt u zien dat we de kosten laag hebben gehouden en dat de prijs inclusief koffie/thee bij de start en twee consumptiemunten is. Er zal daarnaast voldoende voedselcatering aanwezig zijn en dit is voor eigen kosten van alle deelnemers.

Een reüniecommissie is druk bezig om op 5 november in het gebouw foto’s en materialen ten toon te stellen en daarnaast zal er her en der in de school muzikale omlijsting zijn. Zoals al aangegeven zal de reünie voornamelijk in het teken staan van de informele ontmoeting en daarom zal er weinig tot geen plenair programma zijn. Natuurlijk zullen er fotografen aanwezig zijn om de reünisten per leerjaar op de foto te zetten en lopen er ook fotografen rond voor impressiefoto’s die later te bekijken zijn.

Te zijner tijd volgt er meer nieuws over de nadere organisatie en invulling van de dag. Voor nu hoop ik dat je/u al enthousiast bent geworden en de aanmelding voor deze reünie rond maakt. Daarnaast aan eenieder de oproep om zijn/haar netwerk te gebruiken om aandacht te vragen voor deze 100-jarige en laatste grote reünie aan de Oostwijkstraat 8 te Steenwijk!

Mede namens mijn voorgangers Arie van Andel (directeur Chr. MAVO 1982-1990), Roel Koolma (directeur CSG Eekeringe 1990-2009) en Fokke Rosier (directeur CSG Eekeringe 2009-2018) hoop ik jullie allemaal te verwelkomen op de reünie in het kader van 100 jaar voortgezet onderwijs aan de Oostwijkstraat 8 te Steenwijk.

Tot ziens op zaterdag 5 november 2022 !

 

Hartelijke groet namens de organisatie,

Harold Groenewoud, directeur CSG Eekeringe/SG Eekeringe